Matkaehdot

Savonlinja Oy noudattaa Elämysmatkojen osalta yleisiä valmismatkaehtoja sekä lisäksi sovelletaan Savonlinja Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Valmismatkaehdot tulee olla jokaisen matkalle osallistuvan saatavissa. Matkaehdot ovat saatavissa tilausajo-osastoiltamme tai osoitteesta www.kuluttajavirasto.fi. 

SAVONLINJA OY:N LISÄ- JA ERITYISEHDOT

Matkasopimus syntyy asiakkaan hyväksyttyä Savonlinja Oy:n tarjouksen.

1. Elämysmatkoihin sovelletaan näiden peruutus- ja erillisehtojen lisäksi valmismatkalakia (28.11.1994/1079), mikäli kulloinenkin Elämysmatka täyttää valmismatkalain 1 §:n ja 2 §:n mukaisen valmismatkan määritelmän.

2. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Elämysmatka ilman erityistä syytä seuraavasti, jollei toisin ole erikseen sovittu kulloisenkin elämysmatkan osalta:

  • viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen ilmoitetut toimistokulut. Toimistokulut päivän matkoilla ovat 5 eur/hlö, kun matkan hinta on enintään 40 eur/henkilö ja 10 eur/henkilö, kun matkan hinta yli 40 eur/henkilö. Kahden tai useamman päivän matkoilla toimistokulut ovat 50 eur/henkilö;
  • myöhemmin kuin 28 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla 25 % matkan hinnasta;
  • myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta; ja
  • jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta

3. Oston yhteydessä tai muutoin jo maksettujen Elämysmatkojen peruutuskulut pidätetään Asiakkaalle palautettavasta Elämysmatkan hinnasta.

4. Mahdolliset Elämysmatkakohtaiset poikkeukset ja rajoitukset kohdan 2 mukaisiin peruutuskuluihin mainitaan erikseen matkan kohdalla. Kohdan 2 mukaisten peruutuskulujen lisäksi Savonlinja Oy:llä on oikeus peruutustapauksessa aina periä ennakkoon varattujen teatteri-, konsertti- , ruokailu- tai  muiden vastaavien lippujen ja varausten kustannukset, mikäli Savonlinja Oy on jo lunastanut tai sitoutunut lunastamaan kyseiset liput ilman peruutus- tai palautusoikeutta matkan peruutusajankohtana. Savonlinja Oy pyrkii tiedottamaan kunkin Elämysmatkan osalta erikseen matkan kuvauksessa.

5. Mikäli Asiakas joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi, peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista Elämysmatkaan sisältyvistä palveluista. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Savonlinja Oy:lle ja matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä kuten lääkärintodistuksella.

6. Mikäli Asiakas havaitsee Elämysmatkassa virheen, on hänen ilmoitettava virheestä Savonlinja Oy:lle tai hänen edustajalleen kohteessa. Mahdollinen korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

7. Savonlinja Oy:llä on oikeus peruuttaa matka, jos matkan hintaa ei ole maksettu sovittuun eräpäivään mennessä tai jos Elämysmatkalle osallistuvia matkustajia ei ole vähintään 21 tai erikseen sovittua pienempää vähimmäismäärää. Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen matkaa.

8. Kohtien 1-7 ehdoista voidaan poiketa, mikäli kyse on Savonlinja Oy:n yhteistyökumppanin tarjoamasta Elämysmatkasta, joihin sovelletaan erikseen ilmoitettuja kulloisenkin yhteiskumppanin matka- ja peruutusehtoja. Näistä ehdoista ilmoitetaan erikseen kulloisenkin Elämysmatkan kuvauksessa.

MATKAVAKUUTUS

Henkilökohtainen matkavakuutus kannattaa aina ottaa (Venäjän matkoilla pakollinen). Vakuutuksen kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan, onko vakuutukseenne sisältyvä peruutusturva riittävä.

PASSI

Venäjän matkoilla Suomen kansalainen tarvitsee passin ja viisumin. Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkalta
paluun jälkeen.

Elämysmatkat toteutetaan kohteiden varaustilanne huomioon ottaen. Savonlinja Oy varaa oikeuden muuttaa esitetietoja. Savonlinja Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Kaikki hinnat, aikataulut ja matkaohjelmat ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Savonlinja Oy on rekisteröity matkanjärjestäjä ja -välittäjä. Rekisterinumeromme on 3696/00/MjMv. 

Savonlinja on antanut Kuluttajaviraston vaatimaan takauksen.