Savonlinja - Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

aikaa maksaa ostokset

Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Savonlinja-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”).

Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Savonlinja-palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Savonlinja-palvelua.

Savonlinja-palvelun tarkoitus on tarjota Savonlinja Oy:n ja sen kumppaneiden liikennöimiä bussivuoroja ja -matkoja sekä helpottaa aikataulujen hakua ja matkalippujen ostamista. Savonlinja-palvelusta voidaan myös ostaa Savonlinja Oy:n ja sen kumppaneiden tarjoamia matkapaketteja ja ns. elämysmatkoja, jotka voivat sisältää esimerkiksi kuljetuksia erilaisiin tapahtumiin tai kuljetuksen ja tapahtumalipun tai kuljetuksen ja majoituksen yhdistelmiä ("Elämysmatkat").

“Palveluntarjoaja” on Savonlinja Oy (y-tunnus 0165069-7), Prikaatinkatu 3 A, 50100 Mikkeli, Suomi.

1. Savonlinja-palvelu ja sen käyttö

1.1 Savonlinja-palvelu koostuu mobiilisovelluksesta ja verkkokaupasta ja näitä käyttöehtoja sovelletaan kokonaisuutena molempiin, jollei erikseen toisin todeta.  

1.2 Savonlinja-palvelusta on mahdollista etsiä Palveluntarjoajan tarjoamia bussiyhteyksiä ja niiden aikatauluja sekä ostaa matkalippuja (”Käyttötarkoitus”). Palvelussa voi myös varata matkoja (tilausajot ja elämysmatkat), antaa asiakaspalautetta tai tilata uutiskirjeen. Savonlinja-palvelua saa käyttää ainoastaan Käyttötarkoituksen mukaisessa tarkoituksessa ja näiden käyttöehtojen sallimassa laajuudessa.

1.3 Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön kappaleen 5 mukaisessa asiakasprofiilissa on ilmoitettava, että hänellä on huoltajansa lupa matkustamiseen, mikäli tällaista lupaa edellytetään voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaan ja varauduttava esittämään huoltajan kirjallinen lupa matkustamiseen matkalippua käyttäessään. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön laillinen huoltaja voi kuitenkin käyttää Savonlinja-palvelua huollettavansa puolesta.

1.4 Käyttämällä Savonlinja-palvelua Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

1.5 Asiakas vakuuttaa hyväksyvänsä Savonlinja-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

1.6 Savonlinja-palvelu on pääasiallisesti saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta palvelussa voi aika ajoittain esiintyä ylläpitokatkoja, joista Palveluntarjoaja ei ole velvollinen Asiakasta erikseen etukäteen tiedottamaan. Asiakas vastaa itse Savonlinja-palvelun käytön edellyttämistä Internet- ja datayhteyksistä sekä laitteista eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden saatavuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tarkoitukseen.

2. Hinnat, maksut, maksaminen ja matkalippujen ostaminen sekä vaihtaminen

2.1 Savonlinja-palvelusta ostettu matkalippu on Savonlinja Oy:n omasta mobiilisovelluksesta tai verkkokaupasta ostettu lippu, jolla voi matkustaa joko kauko- tai paikallisliikenteen vuoroilla. Em. myyntikanavista voi myös ostaa elämysmatkoihin ja tapahtumakuljetuksiin oikeuttavia lippuja. Tilausajoista on mahdollista tehdä tarjouspyyntö, josta tallentuvat tilaajan tiedot. Kaukoliikenteen lippu oikeuttaa matkustamaan yhden kerran lipussa mainittuna ajankohtana lipussa mainitulla yhteysvälillä Savonlinjan Oy:n vuorolla. Lipun hinta perustuu dynaamiseen hinnoitteluun eikä näin ollen kelpaa lippuun merkittyä reittiä lyhyemmillä tai pidemmillä väleillä. Kaikista lippumuutoksista peritään maksu. Matkalippu oikeuttaa paikkaan ajoneuvossa. Asiakkaan tulee esittää matkan alkaessa paperinen tai digitaalinen matkalippu tai muu Savonlinja-palvelusta annettu vahvistus ostosta matkalippuna kuljettajalle tai varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Verkkokaupassa ja Meejo -sovelluksessa lipun ostosta peritään 0,50 € palvelumaksu, mutta maksu veloitetaan vain kerran huolimatta ostoskoriin valittujen lippujen määrästä. Palvelumaksua ei veloiteta kanta-asiakkaaksi rekisteröityneiltä asiakkailta.                                                                                                        

Kaukoliikenteen paikkalipun voi lunastaa matkalipun oston yhteydessä. Varaus maksaa 1,90 €/henkilöä/suunta. Paikkalippuja on varattavissa auton viidelle ensimmäiselle penkkiriville ja varaus on voimassa vain lippuun merkityssä vuorossa. Ilman erillistä paikkavarausta matkustavan on varauduttava luovuttamaan paikka paikkavarauksen tehneelle viiden ensimmäisen penkkirivin paikoilla.

Mobiilisovelluksen kautta ostettu paikallisliikennelippu oikeuttaa matkustamaan lipussa mainitun paikkakunnan vyöhykkeen paikallisliikenteessä lipun voimassaoloaikana. Lipun voimassaoloajan voi tarkistaa mobiililipun aikalaskurista. Kaupunkien väliset kausituotteet tulee aktivoida 7 päivän kuluessa ostohetkestä.

Verkkokaupan kautta ostettu elämysmatkalippu oikeuttaa matkustamaan yhden kerran lipussa mainittuna ajankohtana lipussa mainitulla elämysmatkalla Savonlinja Oy:n kyydityksessä. Mobiilisovelluksen kautta ostettu tapahtumakuljetuslippu oikeuttaa matkustamaan Savonlinja Oy:n bussissa lipussa mainitulla tapahtumakuljetuksella lipun voimassaoloaikana.

2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää Savonlinja-palvelussa olevia matkalippujen hintojaan ja periä mahdollisia palvelumaksuja matkalippujen toimittamisesta. Matkalippujen hinnat ja mahdolliset palvelumaksut eritellään kulloinkin Savonlinja-palvelussa matkalippujen oston yhteydessä.

2.3 Matkalipun ostamista varten annettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa Asiakas. Virheellisten tietojen takia epäonnistuneista matkalipun lähetysongelmista vastaa Asiakas. Virheellisestä ostosta vastaa Asiakas.

2.4 Matkalippua ei voi palauttaa, jollei toisin ole sovittu.

2.5 Ennen lipun ostoa rekisteröitynyt asiakas voi vaihtaa kaukoliikenteen matkalipun päivämäärän tai kellonajan osalta kirjautumalla omalle tililleen Savonlinjan verkkokaupassa. Matkalipun vaihtamisesta voidaan periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. 

2.6 Savonlinja-palvelusta voi ostaa alennuksiin oikeuttavia lippuja, mutta Asiakkaan on pystyttävä todistamaan kuljettajalle matkan alkaessa alennukseen oikeuttavat todistukset: opiskelijakortti, eläkeläiskortti tai henkilöllisyystodistus. Mikäli Asiakas ei pysty todentamaan oikeutta alennukseen tulee Asiakkaan maksaa alennuslipun ja todellisen normaalihintaisen lipun hinnan erotus.

2.7 Ostokset voi verkkokaupassa maksaa yleisimpien Suomessa käytettävien verkkopankkien kautta tai yleisimmillä luottokorteilla. Mobiilisovelluksessa maksaminen on mahdollista vain yleisimmillä luottokorteilla. 

2.7.1. Verkkokaupassa maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Se näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Rekisteriselosteeseen ja palveluehdot löytyvät osoitteessa https://www.paytrail.com/sopimukset-ja-ehdot

2.7.2. Mobiilisovelluksessa maksupalvelutarjoana toimii Stripe Payments Europe Ltd, jonka osoite on The One Building 1, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlanti ja jonka palveluehdot ja tietosuojaseloste ovat saatavilla osoitteessa https://stripe.com/fi/legal

2.7.3. Palveluntarjoaja ei vastaa maksupalveluntarjoajien virheistä johtuvista ostotapahtumien ja kaupan toimimattomuusongelmista.

2.8 Asiakas voi tallentaa mobiilisovelluksessa kappaleessa 5 määriteltyyn asiakasprofiiliinsa kautta käyttämänsä maksu- tai luottokortin tiedot matkalippujen ostotapahtumisen nopeuttamiseksi. Tiedot tallennetaan kohdassa 2 määritellyn maksupalvelutarjoajan palveluun. Nämä tiedot voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle siten kuin maksupalvelutarjoajan edellä mainituissa palveluehdoissa ja rekisteriselosteessa on määritelty. Palveluntarjoaja ei vastaa maksunpalveluntarjoajan henkilötietojen käsittelystä tai siinä ilmenneistä virheistä.

3. Elämysmatkojen peruutus- ja erillisehdot

3.1 Elämysmatkoihin sovelletaan näiden peruutus- ja erillisehtojen lisäksi valmismatkalakia (28.11.1994/1079), mikäli kulloinenkin Elämysmatka täyttää valmismatkalain 1 §:n ja 2 §:n mukaisen valmismatkan määritelmän.

3.2 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Elämysmatka ilman erityistä syytä seuraavasti, jollei toisin ole erikseen sovittu kulloisenkin elämysmatkan osalta:

  • viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen ilmoitetut toimistokulut. Toimistokulut päivän matkoilla ovat 5 eur/hlö, kun matkan hinta on enintään 40 eur/henkilö ja 10 eur/henkilö, kun matkan hinta yli 40 eur/henkilö. Kahden tai useamman päivän matkoilla toimistokulut ovat 50 eur/henkilö;
  • myöhemmin kuin 28 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla 25 % matkan hinnasta;
  • myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta; ja
  • jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.


Oston yhteydessä tai muutoin jo maksettujen Elämysmatkojen peruutuskulut pidätetään Asiakkaalle palautettavasta Elämysmatkan hinnasta.

3.3 Mahdolliset Elämysmatkakohtaiset poikkeukset ja rajoitukset aiemmin kohdassa 3.2 mainittuihin peruutuskuluihin mainitaan erikseen matkan kohdalla. Kohdan 3.2 mukaisten peruutuskulujen lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus peruutustapauksessa aina periä ennakkoon varattujen teatteri-, konsertti-, ruokailu- tai muiden vastaavien lippujen ja varausten kustannukset, mikäli Savonlinja Oy on jo lunastanut tai sitoutunut lunastamaan kyseiset liput ilman peruutus- tai palautusoikeutta matkan peruutusajankohtana. Savonlinja Oy pyrkii tiedottamaan kunkin Elämysmatkan osalta erikseen matkan kuvauksessa.

3.4 Mikäli Asiakas joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi, peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista Elämysmatkaan sisältyvistä palveluista. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Palveluntarjoajalle ja matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä kuten lääkärintodistuksella.

3.5 Mikäli Asiakas havaitsee Elämysmatkassa virheen, on hänen ilmoitettava virheestä Palveluntarjoajalle tai hänen edustajalleen kohteessa. Mahdollinen korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

3.6 Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa matka, jos matkan hintaa ei ole maksettu sovittuun eräpäivään mennessä tai jos Elämysmatkalle osallistuvia matkustajia ei ole vähintään 21 tai erikseen sovittua pienempää vähimmäismäärää. Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen matkaa.

3.7 Näistä kohdan 3 ehdoista voidaan poiketa, mikäli kyse on Palveluntarjoajan yhteistyökumppanin tarjoamasta Elämysmatkasta, joihin sovelletaan erikseen ilmoitettuja kulloisenkin yhteiskumppanin matka- ja peruutusehtoja. Näistä ehdoista ilmoitetaan erikseen kulloisenkin Elämysmatkan kuvauksessa.

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

4.1 Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

4.2 Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Savonlinja-palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin suoritettuja maksuja ei palauteta.

4.3 Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot poistamalla tai pyytämällä Palveluntarjoajaa poistamaan asiakasprofiilinsa. Jos Asiakas em. tavalla purkaa tämän, nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen, sopimuksen, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa suoritettuja maksuja. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla.

4.4 Mikäli Asiakas käyttää Savonlinja-palvelua ilman kappaleessa 5 määriteltyä asiakasprofiilia, nämä käyttöehdot ovat voimassa kunkin ostotapahtuman ajan, jollei käyttöehtojen voimaan jäämisestä muualla näissä käyttöehdoissa toisin sovita.

4.5 Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Asiakasprofiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

5.1 Savonlinja-palvelussa Asiakas voi luoda itselleen asiakasprofiilin, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa matkalippujen hankintaa. Asiakasprofiilin luominen on vapaaehtoista ja Asiakasprofiliin luoneiden Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia ehtoja ja Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä mukaanlukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta: 

5.1.1. Asiakasprofiiliin tallennetaan Asiakkaasta ainoastaan Savonlinja-palvelun käytön kannalta välttämättömät tiedot, joita ovat Asiakkaan nimi, yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero) sekä maksun viitetiedot ja mahdollinen maksunvälittäjän tunnus. Tietolähteenä on Asiakas itse. 

5.1.2. Asiakkaan tietoja käsitellään Savonlinja-palvelussa palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömässä laajuudessa. Asiakasprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan suostumuksella käyttää Palveluntarjoajan mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on mahdollista peruuttaa. Palveluntarjoaja voi käyttää Asiakasprofiilin tietoja tilastointia koskeviin tarkoituksiin. Savonlinja-palvelun käytöstä tallennetaan palveluun kirjautuneen Asiakkaan osalta käyttölokia virhetilanteiden selvittämiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi.

5.1.3. Palveluntarjoaja huolehtii Savonlinja-palvelun suojaamisen kannalta riittävistä ja kulloinkin ajanmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä kuten palvelinten pitämisestä palomuureilla suojatussa ympäristössä ja henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä ja toimenkuvansa vuoksi tarve käsitellä tietoja. 

5.1.4. Palveluntarjoaja voi käyttää Savonlinja-palvelun toimittamiseen alihankkijoita ja kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja. Asiakasprofiiliin tallennetut tiedot voidaan Savonlinja-Palvelussa siirtää palvelun toimittamisen ja tarjoamisen aikana EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, jolloin Palveluntarjoaja huolehtii, että sillä on voimassa kulloisenkin tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen siirtoon sovellettavat vakioehdot. Asiakasprofiilin henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa.

5.1.5. Asiakasprofiiliin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Asiakas on rekisteröityneenä Savonlinja-palvelussa. Asiakas voi tarkastella omia Asiakasprofiilinsa tietoja Savonlinja-palvelussa ja saada pyynnöstä kopion tiedoistaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ja Asiakasprofiilin poistamista. Pyyntöjen yhteydessä Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt tulee osoittaa kohdan 5.1.6. mukaiselle taholle. 

5.1.6. Rekisterinpitäjänä Savonlinja-palvelussa on Savonlinja Oy, Prikaatinkatu 3 A, 50100 Mikkeli, puh. 015 7600 700 ja sähköposti info@savonlinja.fi. Rekisteriasioista vastaava henkilö on Ari Rajamäki, ari.rajamaki@savonlinja.fi

5.3 Matkalippujen ostaminen ja aikataulujen hakeminen on mahdollista ilman asiakasprofiilin luomista Savonlinja-palvelun mobiilisovelluksessa ja verkkokaupassa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan soveltuvilta osin myös ilman asiakasprofiilia tehtäviin matkalippujen ostoihin. Tilausajon tarjouspyynnön voi lähettää ilman asiakasprofiilin luontia Savonlinja-palvelun verkkokaupassa. Myös palautteen antaminen ja elämysmatkojen ostaminen ja varaaminen on mahdollista ilman asiakasprofiilin luomista. Näistä toimenpiteistä tallentuvat asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

5.4 Matkalipun ostosta myös ilman Asiakasprofiilia kerätään asiakkaalta lipun toimittamisen kannalta sekä ongelmatilanteiden varalta olennaiset tiedot: nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Asiakas sallii myös tällöin sen, että Savonlinja-palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Savonlinja-palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, em. yhteystiedot, maksun summa, maksun viitetiedot ja mahdollinen maksunvälittäjän tunnus tallennetaan ja niitä käsitellään tarpeen mukaisesti Savonlinja-palvelussa. Maksuvälittäjäpalvelumme Paytrail Oyj kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

5.5. Ilman Asiakasprofiilin lSuomista annettuja henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan palvelun toimittamisen kannalta välttämättömän ajan ja kuitenkin enintään (12) kuukautta kulloisenkin palvelun toimittamisen jälkeen, jollei Asiakas ole antanut erillistä lupaa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on mahdollista peruuttaa ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

5.6. Asiakkaan antamalla suostumuksella Savonlinja-palvelun käyttöä voidaan seurata Savonlinja-palvelun käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi tai esimerkiksi mahdollisten teknisten ongelmien selvittämiseksi. Mixpanel-palveluun kerätään käyttölokia Meejo-sovelluksen käytöstä. Palvelussa voidaan mitata eri toiminnallisuuksien yleistä käyttöä ja käyttöasteita eri asiakasryhmien osalta, tarkkailla sovelluksen toimintavarmuutta sekä tutkailla yksittäisen käyttäjän toimintaa sovelluksessa. Palveluun tallentuvat asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä käyttöloki. Tietosuojaseloste on saatavilla https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/.

6. Immateriaalioikeudet

Savonlinja-palvelu sisältää Savonlinja Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla. Asiakas saa hyödyntää Savonlinja-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

7. Ongelmatilanteet ja vahingonkorvaukset

7.1. Merkitse matkatavarat nimilapulla. Matkatavaroiden katoamis- ja vahingoittumistapauksissa vastuumme on rajoitettu siten, että korvaamme enintään 20 euroa/kg (Tiekuljetussopimuslaki 23.3.1979/345 32§).

7.2. Varaamme oikeuden Force Majeure -syistä (ylivoimaisista esteistä) johtuviin myöhästymisiin ja peruuntumisiin. Emme ole liikenteessä yksin, emmekä voi yksin vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Liikennetilanteet voivat aiheuttaa mahdollisen viivästymisen.

7.3. Tavoitteemme on, että asiakkaidemme jatkoyhteydet onnistuvat. Vaihtoyhteydet tulee varmistaa ennen matkan varaamista tai ennen matkan aloittamista. Kuljettajalta saa lisätietoa vaihtoyhteyksistä. Savonlinja vastaa jatkoyhteyksistä, jotka löytyvät yhtiön aikatauluista. Näissä vaihtoyhteyksissä yhtiön tulee olla vähintään toisen yhteysvälin suorittaja. Asiakkaan on hyvä huomioida, että muut liikennöitsijät ja muiden joukkoliikennemuotojen jatkoyhteydet eivät valitettavasti aina jää odottamaan mahdollisesti myöhässä olevia linja-autovuoroja.

7.4. Mikäli asiakas on itse tehnyt matkaketjun eri vuoroja yhdistelemällä, ei Savonlinja vastaa katkenneista jatkoyhteyksistä, eikä niistä aiheutuneista lisäkuluista. Asiakkaan tulee ennen matkaa (tai ennen matkan varaamista) varmistaa vaihtoyhteyden toimivuus tällaisissa tapauksissa. Vaihtoyhteydestä on aina ilmoitettava kuljettajalle ennen matkan alkua. Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhtiö antaa jatko-ohjeet.

7.5. Matkustajan on omalta osaltaan pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan ja ongelmatilanteissa otettava heti yhteyttä linja-autoyhtiöön. Asiakkaan omatoimisesti tilaamat palvelut ongelmatilanteissa ovat asiakkaan vastuulla ja asiakas vastaa itse tilaamiensa jatkoyhteyksien kustannuksista. Toivomme, että asiakkaamme ottavat tämän huomioon suunnitellessaan matkaa, johon sisältyy jatkoyhteys.

7.6. Ulkomaan matkustamiseen liittyvissä asioissa asiakkaan tulee tarkistaa vaadittavat matkustusasiakirjat hyvissä ajoin ennen matkaa. Paikkavaraus on pakollinen. Asiakkaan puutteellisista matkustusasiakirjoista aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse ja yritykselle aiheutuvista mahdollisista rangaistusmaksuista voidaan periä asiakkaalta korvauksia jälkikäteen.

8. Muut ehdot

8.1 Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Savonlinja-palvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Savonlinja-palvelun toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Savonlinja-palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

8.2 Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

8.3 Savonlinja-palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Savonlinja-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.